[Video] Đề nghị cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê

Theo VTV

Cấm hay không cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê tuy nhiên nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã biến thành quỹ tín dụng đen, gây mất an toàn xã hội.

Xem thêm

Video nổi bật