[Video] Đề xuất cho học sinh nghỉ học vào ngày ô nhiễm không khí nguy hại

Theo anninhthudo.vn

Trước tình trạng ô nhiễm không khí đang có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cấp bách.

Xem thêm

Video nổi bật