[Video] Điều gì xảy ra nếu bạn nắm được quyền kiểm soát Internet?

Theo news.zing.vn

Việc kiểm soát Internet sẽ giúp bạn trở thành người quyền lực nhất thế giới. Tuy nhiên, nó cũng khiến bạn trở thành mục tiêu của nhiều đối tượng xấu.

Xem thêm

Video nổi bật