[Video] Điều kiện hình thành bão nhiệt đới

Theo vnexpress.net

Bão nhiệt đới hình thành trên những vùng biển ấm, nơi nước biển có nhiệt độ từ 26,6 độ C trở lên và sâu ít nhất 50 mét.

Xem thêm

Video nổi bật