[Video] Doanh nghiệp Việt Nam được hưởng lợi gì từ RCEP?

Sau 8 năm đàm phán, ngày 15/11/2020, 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand) đã chính thức ký kết RCEP. Hiệp định này mở ra cơ hội mới về hợp tác thương mại đa phương, trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế thế giới hậu Covid-19. Đồng thời, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Video nổi bật