[Video] Du khách mang thịt, hoa quả vào Nhật Bản có thể bị phạt tù 3 năm

Theo Vietnamplus.vn

Theo Luật bảo vệ động vật và thực vật của Nhật Bản, nhiều mặt hàng thực phẩm nước ngoài khi mang vào Nhật Bản phải tuân thủ các thủ tục về kiểm dịch cũng như quy định về nhập cảnh.

Xem thêm

Video nổi bật