[Video] Facebook sử dụng dữ liệu góp phần chống dịch COVID-19

Theo vnews.gov.vn

Facebook thông báo đang cung cấp dữ liệu về hoạt động dịch chuyển cũng như mối quan hệ của người dùng nhằm giúp các chuyên gia có thể dự đoán chính xác hơn về hướng lây nhiễm của dịch COVID-19.

Xem thêm

Video nổi bật