[Video] Giới siêu giàu "đổ tiền" mua hộ chiếu đến nơi an toàn tránh dịch

Theo VTV

Đối với nhiều người trong giới nhà giàu, thời điểm này lại là dịp tăng cường chi tiền mua hộ chiếu để có thể vượt qua biên giới, tìm đến nơi an toàn hơn tránh dịch bệnh.

Xem thêm

Video nổi bật