[Video] Giống như dịch cúm, giá Bitcoin gần như không thể lập lại đỉnh 20.000 USD

Theo vnexpress.net

Sau khi nghiên cứu điểm tương đồng của Bitcoin và dịch cúm, các chuyên gia Barclays kết luận tiền ảo này gần như không thể lập lại đỉnh 20.000 USD.

Xem thêm

Video nổi bật