[Video] Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh xây dựng khu hành chính mới

Theo vnexpress.net

Cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều xây mới và cải tạo khu liên cơ quan để tập trung các sở ngành về một địa điểm.

Xem thêm

Video nổi bật