[Video] Hạn chế nhiều tuyến đường phục vụ trận đấu Việt Nam-Malaysia

Theo Vietnamplus.vn

Từ 17-19 giờ 30 và từ 21-22 giờ 30 cùng ngày, hạn chế các phương lưu thông trên các tuyến Kim Mã, Kim Mã nhỏ, Đào Tấn, Liễu Giai, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt...

Xem thêm

Video nổi bật