[Video] Hàn Quốc đã làm thế nào để có thể tái chế đến 95% lượng rác thực phẩm?

Theo dantri.com.vn

Hiện nay, Hàn Quốc đã có thể tái chế đến 95% lượng rác thực phẩm, tức là gấp gần 50 lần so với năm 1995 (chỉ 2%). Để đạt được điều này, Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc chiến thực sự với vấn nạn thực phẩm thừa trong cả thập kỷ, bằng cách áp dụng hàng loạt những giải pháp đi đầu.

Xem thêm

Video nổi bật