[Video] Hành tinh có kích thước và nhiệt độ giống Trái Đất

Theo vnexpress.net

Các nhà khoa học NASA phát hiện ngoại hành tinh Kepler-1649c nằm trong vùng ở được quanh sao lùn đỏ và điều kiện phù hợp để sự sống phát triển.

Xem thêm

Video nổi bật