[Video] Hành trình tìm hang ngầm ở Sơn Đoòng của chuyên gia Anh

Theo Kiều Dương/vnexpress.net

Toàn bộ hành trình khám phá hệ thống hang ngầm mới ở Sơn Đoòng của nhóm chuyên gia Anh.

Xem thêm

Video nổi bật