[Video] Hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc sắp triển khai

Theo vnexpress.net

Người có điểm uy tín cao sẽ được tiếp cận nhiều quyền lợi, trong khi điểm thấp sẽ bị giới hạn nhiều tiện ích xã hội.

Xem thêm

Video nổi bật