[Video] Hệ thống màng lưới thu nước sạch từ sương mù

Theo vnexpress.net

Thiết bị bao gồm các tấm màng thu gom nước từ sương mù, mỗi ngày tạo ra 6.000 lít nước sạch, phục vụ 500 hộ dân tại Lima.

Xem thêm

Video nổi bật