[Video] Hệ thống ngăn triều 10.000 tỷ đang xây dựng thế nào?

Theo vnexpress.net

6 cống ngăn triều đã hoàn thành 78% sau bốn năm thi công. Công trình dự kiến hoạt động vào tháng 10.

Xem thêm

Video nổi bật