[Video] Hiểu đúng để bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia Việt Nam

Theo anninhthudo.vn

Trước thực trạng tàu khảo sát Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông trong thời gian vừa qua, để bảo vệ chủ quyền biển đảo, một trong những điều không thể thiếu là cần phải hiểu rõ các khái niệm về vùng biển của nước ta. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012, vùng biển nước ta được quy định thành 5 vùng: Nội thủy, Lãnh hải, Vùng tiếp giáp lãnh hải, Vùng đặc quyền kinh tế, Thềm lục địa.

Xem thêm

Video nổi bật