[Video] Hình dáng khu tổ hợp thể thao Hàng Đẫy hơn 6.000 tỷ

Theo Trần Huấn - Thanh Huyền/vnexpress.net

Khu liên hợp thể thao mới rộng hơn 32.000 m2 được xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Nhà đầu tư sẽ được khai thác vận hành trong 50 năm.

Xem thêm

Video nổi bật