[Video] Khai báo qua ứng dụng y tế tự nguyện thế nào?

Theo vnexpress.net

Người dân chủ động khai báo y tế thông qua hai hình thức là tải ứng dụng NCOVI hoặc truy cập địa chỉ tokhaiyte.vn, từ ngày 10/3.

Xem thêm

Video nổi bật