[Video] Không khí trên máy bay được xử lý như thế nào?

Theo vnexpress.net

Không khí bên ngoài được hút vào máy bay, làm ấm, điều áp, lọc virus và vi khuẩn trước khi trộn lẫn với không khí trong cabin và phân phối dọc khoang.

Xem thêm

Video nổi bật