[Video] Kí kết EVFTA sẽ thúc đẩy kinh doanh ở Việt Nam

Theo Vietnamplus.vn

Việc ký kết Hiệp định khẳng định lợi ích chung của Việt Nam và EU trong nỗ lực thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại và đầu tư bình đẳng, minh bạch và dựa trên luật lệ.

Xem thêm

Video nổi bật