[Video] Lạ: Sao Hỏa có bao nhiêu mùa?

Theo vnexpress.net

Sao Hỏa cũng trải qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, nhưng các mùa kéo dài hơn do một năm tại đây dài gấp đôi trên Trái Đất.

Xem thêm

Video nổi bật