[Video] Luật Bảo hiểm y tế phát huy hiệu quả trong cuộc sống

Theo anninhthudo.vn

Bắt đầu từ năm 2009, thực hiện Quyết định số 823/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/7 hàng năm trở thành Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Sau 10 năm đi vào cuộc sống, Luật Bảo hiểm y tế đã phát huy hiệu quả rõ nét, khẳng định một chính sách nhân văn, ưu việt, được xem là trụ cột của chính sách an sinh xã hội.

Xem thêm

Video nổi bật