[Video] Lưu ý các điểm mù của xe tải

Theo OF.FB

Nếu bạn bám sau, hoặc đi bên cạnh xe tải mà không nhìn thầy tài xế xe tải thì tài xế xe tải cũng không nhìn thấy bạn.

Xem thêm

Video nổi bật