[Video] Máy ATM được tạo ra như thế nào?

Theo news.zing.vn

Máy rút tiền tự động - ATM là một thiết bị ngân hàng giao dịch tự động với khách hàng thông qua thẻ ATM, giúp khách hàng kiểm tra tài khoản, rút tiền mặt, chuyển khoản.

Xem thêm

Video nổi bật