[Video] Miễn phí đường bộ cho xe chở hàng cứu trợ

Theo vnews.gov.vn

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và VEC xem xét, chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ miền Trung qua trạm thu phí.

Xem thêm

Video nổi bật