[Video] Mô phỏng trung tâm dải Ngân Hà qua 500 năm

Theo vietnamnet.vn

NASA dựng lại hình ảnh mô phỏng sự biến đổi của khu vực rộng ba năm ánh sáng xung quanh hố đen siêu khối lượng Sagittarius A*.

Xem thêm

Video nổi bật