[Video] Một người có thể sinh tối đa bao nhiêu con?

Theo vnexpress.net

Kỷ lục sinh con nhiều nhất trong lịch sử thuộc về vị vua Maroc Moulay Ismail với 1.171 người con do 4 bà vợ và 500 thê thiếp sinh ra.

Xem thêm

Video nổi bật