[Video] Năm 2020: Đồng loạt cấp thẻ Căn cước công dân trên cả nước

Theo anninhthudo.vn

Bộ Công an vừa ký ban hành thông tư số 40/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 07/2016/TT – BCA. Theo đó, các quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân sẽ có hiệu lực từ ngày 18/11/2019. Trước đó, cũng theo lộ trình được đề ra tại Luật căn cước công dân năm 2014, khi hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thẻ Căn cước công dân sẽ thay thế chứng minh thư nhân dân trên cả nước. Vì vậy, từ năm 2020 sẽ đồng loạt cấp thẻ căn cước công dân tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Xem thêm

Video nổi bật