[Video] NASA sắp mất liên lạc với tàu Voyager 2

Theo news.zing.vn

NASA sẽ không thể gửi lệnh điều khiển cho tàu Voyager đang bay cách Trái Đất 18,5 tỷ km trong gần một năm đợi nâng cấp ăngten liên lạc.

Xem thêm

Video nổi bật