[Video] Nếu hành tinh mới hình thành ngay cạnh Trái Đất, điều gì sẽ xảy ra?

Theo news.zing.vn

Hành tinh hình thành bởi sự suy sụp của đám mây bụi và khí trong vài trăm triệu năm. Sẽ thế nào nếu nó hình thành trong Hệ Mặt Trời, cụ thể hơn là cạnh Trái Đất?

Xem thêm

Video nổi bật