[Video] Nga thử nghiệm vũ khí có thể bắn hạ mọi drone

Theo news.zing.vn

Hệ thống tên lửa Gibka-S lắp trên xe thiết giáp Tigr mang theo loại tên lửa có thể bắn hạ mọi drone với độ chính xác cao.

Xem thêm

Video nổi bật