[Video] Người lao động có thể thỏa thuận nghỉ phép gộp 3 năm một lần

Theo vietnamplus.vn

Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để quyết định thời gian nghỉ hằng năm và có thể nghỉ gộp 3 năm một lần.

Xem thêm

Video nổi bật