[Video] Nguồn gốc của những cơn gió

Theo news.zing.vn

Gió là sự chuyển động của các phân tử không khí trên quy mô lớn. Mặt Trời chịu trách nhiệm chính cho việc tạo ra gió.

Xem thêm

Video nổi bật