[Video] Nguy cơ tiềm ẩn từ trái phiếu bất động sản

Theo VTV

Trái phiếu bất động sản là từ khóa nhiều nhất trên thị trường đầu tư tài chính, bởi số lượng phát hành đông đảo với mức lãi suất 14,5% thu hút các doanh nghiệp tham gia phát hành.

Xem thêm

Video nổi bật