[Video] Nhà Trắng được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào?

Theo news.zing.vn

Nhà Trắng là nơi ở chính thức, đồng thời là nơi làm việc của tổng thống Mỹ. Vì vậy, khu vực đặc biệt này có một số biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn, bảo mật cho tổng thống.

Xem thêm

Video nổi bật