[Video] Nhân chứng tại Mỹ được bảo vệ thế nào?

Theo vnexpress.net

Người làm chứng cùng gia đình được cung cấp danh tính mới cùng hỗ trợ về chỗ ở, việc làm, đời sống...

Xem thêm

Video nổi bật