[Video] Những công nghệ xử lý rác thải trên thế giới

Theo Phan Ngân/vnexpress.net

Đốt rác tạo nặng lượng, đốt hóa lỏng tầng sôi để xử lý rác... là những công nghệ đang được áp dụng tại Áo, Thụy Điển...

Xem thêm

Video nổi bật