[Video] Những điều cần biết về digital skills

Theo VTV24

Năm 2030, khi mà một phần ba số lao động con người có thể bị thay thế bởi tự động hóa, chúng ta cần phải có những kỹ năng gì để chuẩn bị cho kỷ nguyên "kinh tế số"? Hãy cùng nghe những chia sẻ đến từ ông Olivier Brechard, giám đốc công ty Webforce (Pháp) để hiểu thêm về Digital Skills!

Xem thêm

Video nổi bật