[Video] Những điều kiện để giám đốc Huawei được tại ngoại

Theo vnexpress.net

Mạnh Vãn Chu phải nộp bảo lãnh 7,5 triệu USD, chịu giám sát 24/7 và nộp lại hộ chiếu để được tại ngoại khi chờ xét xử tại Canada.

Xem thêm

Video nổi bật