[Video] Những mô hình đỗ xe thông minh tại Nhật Bản

Theo Thùy Ngân/vnexpress.net

Với thực trạng thiếu diện tích đỗ xe, người Nhật đã sáng tạo ra nhiều mô hình đỗ xe thông minh, tiết kiệm diện tích và thời gian sắp xếp.

Xem thêm

Video nổi bật