[Video] Những thành phần cấu tạo của điện thoại thông minh

Theo vnexpress.net

Điện thoại thông minh được cấu tạo từ 70 nguyên tố hóa học, trong đó hai nhóm quan trọng nhất là nguyên tố đất hiếm và kim loại quý.

Xem thêm

Video nổi bật