[Video] Những thủ đoạn rửa tiền tinh vi và xảo quyệt nhất hiện nay

Theo news.zing.vn

Sau khi kiếm hàng tỷ USD bằng các hoạt động phi pháp, tội phạm không thể dùng hay gửi cho ngân hàng vì sẽ bị chính quyền phát hiện. Số tiền "bẩn" này cần phải được "rửa" sạch.

Xem thêm

Video nổi bật