[Video] Núp bóng hình thức tiết kiệm, họ online tín dụng đen "lộng hành"

Theo anninhthudo.vn

Thời gian gần đây, rất nhiều các đối tượng, công ty tài chính lợi dụng mạng xã hội để cho vay lãi, vay hụi gây nhiều bất ổn trong đời sống xã hộị. Những hình thức tiết kiệm này thực chất là một hình thức trá hình của “tín dụng đen” không được pháp luật thừa nhận và có tính rủi ro cao cho người tham gia.

Xem thêm

Video nổi bật