[Video] Pháp dùng phần mềm kiểm soát dịch virus

Theo VTV

Người dân có thể tải phần mềm giấy phép về điện thoại thông minh. Ứng dụng này sẽ cấp một mã QR cho mỗi cá nhân và số lần ra đường được lưu lại trong mã.

Xem thêm

Video nổi bật