[Video] Phát hiện lỗ thủng tầng ozone có kích thước kỷ lục ở Bắc Cực

Theo vnews.gov.vn

Nhiệt độ thấp ở các vùng cực Bắc đã dẫn đến một cơn xoáy cực bất thường, cùng với sự hiện diện của các hóa chất phá hủy tầng ozone từ các hoạt động của con người đã tạo ra lỗ thủng.

Xem thêm

Video nổi bật