[Video] Phát ra bức xạ vũ trụ nguy hiểm bão từ ảnh hưởng thế nào đến Trái Đất?

Theo news.zing.vn

Trái Đất được bảo vệ một cách tự nhiên khỏi các bức xạ vũ trụ nguy hiểm bởi từ trường của chính nó và từ trường của Mặt Trời nữa.

Xem thêm

Video nổi bật