[Video] Phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo lan rộng

Theo anninhthudo.vn

Trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị chức năng đã và đang có nhiều cố gắng xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vững mạnh, đặc biệt, là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo lan rộng, mạnh mẽ tại nhiều địa phương. Đây là một nhân tố góp phần tích cực trong việc giữ vững chủ quyền biên giới, hải đảo nước ta.

Xem thêm

Video nổi bật