[Video] Quá trình chế tạo tàu xây dựng lớn nhất thế giới

Theo vnexpress.net

Tàu xây dựng Pioneering Spirit nặng hơn một triệu tấn được chế tạo hàng nghìn khối lớn đúc sẵn và hàn lại với nhau.

Xem thêm

Video nổi bật